Maatschappelijk verantwoord ondernemen (verder te noemen MVO) is voor de van der Meijden organisatie een bewuste keuze.

Wat verstaan wij onder MVO?

Onder MVO verstaan wij de samenhangende bedrijfsactiviteiten die wezenlijk bijdragen aan milieu, veiligheid, goed ondernemerschap en tevens de doelstellingen op het gebeid van winst en/of continuïteit van de ondermening ondersteunen.

Wij zoeken continu de juiste balans tussen de factoren people, planet en profit.

People

Van der Meijden is een modern familiebedrijf waar het maken van afspraken en die ook nakomen hoog in het vaandel staat. Het bedrijf kan vertrouwen op de grote toewijding, maximale inzet, uiterst goed opgeleide en deskundige medewerkers, een realistische planning en een up to date wagenpark.

Onze medewerkers zijn goed opgeleid voor een optimale uitvoering van de werkzaamheden. Om te zorgen dat de medewerkers dit niveau kunnen behouden worden regelmatig cursussen georganiseerd die daartoe bijdragen.
De cursussen liggen veelal bij de transportbedrijven op het gebied van de verplichte nascholing voor chauffeurs (code95).
Gezien de aard van onze werkzaamheden zijn aanvullend opleidingen/ cursussen op het gebied van ADR/ VCA/ Veiligheid langs het spoor/ Autolaadkraan/ Keurmeester APK.

Bovendien is van der Meijden Transport een erkend leerbedrijf en wordt voldoende ruimte geboden om bij te dragen aan de scholing in de sector.

Het welzijn van de medewerker werkt mee aan het welzijn van het bedrijf. Reeds jaren uit zich dat in een ziekteverzuim percentage van rond de 2% voor de gehele organisatie. Wij vinden het erg belangrijk dit niveau te behouden.
Wij hanteren een actieve begeleiding bij ziekte van een werknemer en kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Indien nodig kunnen wij beschikken over professionele ondersteuning van diverse instanties.
Om mee te helpen aan een gezonde levensstijl worden vanuit het bedrijf voorzieningen aangeboden zoals fitness en een fietsplan voor alle medewerkers.

In het handboek voor medewerkers wordt aandacht besteed aan diverse huishoudelijke regels, het verzuimbeleid, personeelsvoorzieningen en algemene aandachtspunten met betrekking tot de werkzaamheden op het gebied van veiligheid en het gebruik van voertuigen.

Planet

Toegespitst op ons bedrijf gelden er op het vlak van milieu twee belangrijke uitdagingen; het verminderen van de schadelijke uitstoot en het terugdringen van de opwarming van de aarde die onder andere ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen.
Wij kunnen de milieuprestaties beïnvloeden via de aandachtsgebieden techniek en gedrag.

Techniek

De Euro normering voor vrachtauto’s heeft de uitstoot van schadelijke stoffen inmiddels aanzienlijk teruggebracht. Een Euro-5 vrachtauto stoot al 94% minder schadelijke stoffen uit dan een vrachtauto van zo’n 10 jaar geleden.
Inmiddels heeft ruim 50 % van ons wagenpark een Euro 5 motor. Deze motoren, in combinatie met de Ad Blue toevoeging, maken de uitstoot van de vrachtwagens nog schoner. De komende 5 jaar gaat van der Meijden haar wagenpark nog verder verduurzamen.

Ook op het gebied van gas en elektra voor de verwarming van onze gebouwen en het verbruik van elektriciteit hebben wij inmiddels stappen ondernomen om per 01-01-2013 tot en met 31-12-2015 verzekerd te zijn van groene energie wat CO2 emissie voorkomt en fossiele brandstoffen bespaart. Dit helpt de klimaatverandering te beperken.
Binnen de kantoren werken we met LED verlichting en automatische aanwezigheid detectie, wat het elektriciteitsverbruik ten goede komt.

Gedrag

Het verlagen van het brandstofgebruik zal voornamelijk bepaald gaan worden door technische innovaties en alternatieve brandstoffen. Het gedrag van mensen is mede bepalend voor het uiteindelijke verbruik.

  • Inzicht in de gegevens door per auto het brandstofverbruik bij te houden.
  • Rijgedrag beïnvloeden.

Profit

MVO zien wij als kostenbesparend. Met een aanhoudende klantvraag naar MVO en de verwachting dat MVO zich op termijn zal uitbetalen is de verwachting is dat MVO bedrijven marktaandeel winnen op bedrijven die weinig of niets aan MVO doen en dat zij sneller zullen herstellen als de terugval in de economie achter de rug is.

Na een intensieve periode van inventarisatie hebben wij besloten om in Maart 2013 te starten met de CO2 prestatieladder op niveau 3. Dit traject gaan wij in met onze branche organisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). De verwachting is dat wij per eind oktober 2013 gecertificeerd zullen zijn.

Vanuit de prestatieladder zullen wij onze doelstellingen gaan bepalen voor de toekomst met als doel de Planet, People en Profit te verbeteren.

Directie
P.F. Van der Meijden